Nyheter

Bioteknologirådets logo

Etterspør føreskrift for farmakogenetiske testar

18.12.2014

Bioteknologirådet spør helsemyndigheitene kvifor dei ikkje har utarbeidd føreskrift for farmakogenetiske undersøkingar.   Les mer »

lab-bred

Etterutdanningskurs i bioteknologi for lærere

16.12.2014

Kurset gir faglig påfyll, inspirasjon og praktiske tips til lærere som underviser i biologi, naturfag og teknologi og forskningslære i i videregående skole.  Les mer »

Elever ved ved Elvebakken videregående skole diskuterer gjerne bioteknologi i naturfagtimen. Foto: Truls Petersen

Bioteknologirådets skoleprosjekt: Heftige diskusjoner i klasserommet

04.12.2014

Oslo-elever har vært prøvekaniner for Bioteknologirådets nye skoleprosjekt, som skal munne ut i skriftlige råd til helse- og omsorgsminister Bent Høie.  Les mer »

Foredrag

Se video: Studenkveld i Ås

28.11.2014

Se videoen fra studentkvelden på Ås, med kortforedrag fra lokale forskere og ulike etiske utfordringer til publikum.  Les mer »

Mais

Ni GMO-produkter kan omsettes i Norge

27.11.2014

Regjeringa la onsdag ut ei liste over ni genmodifiserte produkter som det ifølge Klima- og miljødepartementet er tillatt å omsette i Norge. Med ett unntak er det nytt for Bioteknologirådet at disse GMO-ene er godkjent i Norge.  Les mer »

« Vi gir råd om etisk bruk av bioteknologi på mennesker, dyr, planter og mikroorganismer. »

banner1banner2

© 2014 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter