16.12.2010

Konferanse 25. januar 2011: Nasjonal strategi for bioteknologi

Hvilke muligheter og utfordringer gir bruk av bioteknologi? Foto: iStockphoto.

Bioteknologi og samfunnskontrakten – i dialog med fremtiden. Kunnskapsdepartementet inviterer til konferanse i samarbeid med Bioteknologinemnda og Norges forskningsråd.

Regjeringen er i gang med å utarbeide en nasjonal strategi for bioteknologi. Samfunnskontrakten er et viktig tema for strategien, det vil si bioteknologiens betydning for samfunn og individ, herunder etiske, juridiske, økonomiske og andre samfunnsmessige forhold. Vi ønsker å belyse bioteknologiens muligheter og utfordringer i et slikt perspektiv. Blant temaene er enkeltpersoners arvestoff, akvakultur, verdsetting av genetiske ressurser og fremtidens bioteknologi.

Mer informasjon om strategiarbeidet finnes på Kunnskapsdepartementets nettsider. Her er det også mulig å komme med skriftlige innspill til strategien frem til 15. februar.

Se invitasjon fra forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (pdf).

Les om konferansen i GENialt 1/2011.

Tid: Tirsdag 25. januar 2011 kl. 10.00–16.00
Sted: Grand Hotel Oslo, Karl Johans gate 31

Arrangementet er åpent for alle og er gratis. MØTET ER FULLTEGNET!

Ordstyrer: Statssekretær Kyrre Lekve, Kunnskapsdepartementet

Foreløpig program

09.30–10.00 Registrering

Sesjon 1 Overordnede perspektiver på den nasjonale strategien

10.00–10.15 Bioteknologi – hvorfor en nasjonal strategi?
Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland, Kunnskapsdepartementet
Lenke til statsrådens tale finner du her

10.20–11.00 Biotechnological development, science-society and the social contract
Andrew Webster, professor ved University of York

11.00–11.20 Bioteknologi og samfunnsmessig robust forskning og innovasjon
Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør i Norges forskningsråd

Sesjon 2  Humanmedisin

11.25–11.45 Pasienten; deltaker og biologisk ressurs: rettigheter og forpliktelser
Jan Helge Solbakk, professor ved Universitetet i Oslo

11.45–12.30 Lunsj

12.30–12.50 Fra personlig genomikk til persontilpasset medisin
Trine Prescott, overlege ved Oslo universitetssykehus

Sesjon 3  Næringsliv

12.55–13.15 Næringslivet og bioteknologi – investorperspektiv
Ole Peter Nordby, senior porteføljeforvalter i Sigma Fondene

13.20–13.40 Norsk bioteknologi må se mot havet. Vi har ikke annet valg
Øystein Lie, daglig leder i Mare Life

13.45–14.05 Kaffe

Sesjon 4 Verdsetting av og rettigheter til genetiske ressurser

14.05 –14.25  Valuation of biodiversity and biological/genetic resources
Peter Johan Schei, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt

14.30–14.50 The limitations and dangers of economic valuation: Reflections on the ‘new’ approach to bio-policy
Clive Spash, professor, WU Vienna University of Economics and Business

14.55 – 15.15 Legal challenges and possibilities for innovation based on genetic material in Norway
Morten Walløe Tvedt, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt

Sesjon 5. Perspektiver framover

15.2o–15.45 Hvordan får vi en bioteknologi som samfunnet ønsker?
Roger Strand, professor ved Universitetet i Bergen

15.50–16.00 Avslutning ved ordstyrer
Kyrre Lekve, statssekretær Kunnskapsdepartementet

Siden ble opprettet: 16.12.2010. Siden ble oppdatert: 14.09.2017

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter