09.03.2012

Embryodonasjon: Befruktede egg til overs

Etter befruktning utenfor kroppen ved en fertilitetsklinikk blir det gjerne befruktede egg til overs. Flertallet i Bioteknologinemnda vil at disse skal kunne doneres til andre barnløse.

Olve Moldestad i GENialt 1/2012

Ved befruktning utenfor kroppen (in vitro fertilisering, IVF) er det nødvendig å hente ut eggceller fra kvinnen som skal bli gravid. Gjennom hormonstimulering av eggstokkene sørger legen for at flere eggceller enn normalt modnes, slik at man har stor sjanse for å hente ut minst ett egg av god nok kvalitet til befruktning. Normalt hentes det ut 10–12 modne eggceller fra eggstokkene ved hjelp av en ultralydguidet nål. De uthentede eggcellene blir deretter befruktet med partnerens sæd, slik at embryo blir skapt.

Faksimile av artikkelen i GENialt 1/2012

Overtallige embryo blir destruert

I Norge er det praksis å bare sette ett av embryoene tilbake i kvinnen. De overtallige embryoene blir enten lagret for senere forsøk på å få barn, eller de blir destruert fordi de ikke er av god nok kvalitet. Embryo kan bare lagres i fem år før de må destrueres. Stortinget bestemte i 2007 at overtallige embryo også kan doneres til forskning under bestemte forutsetninger.

I forbindelse med befruktning utenfor kroppen vil en del foreldre oppleve at det er lagret flere embryo enn de selv får behov for. Noen kan ønske å donere disse embryoene til andre barnløse hvis de ikke ønsker eller har lov til å lagre embryoene videre, og heller ikke vil destruere dem.

Vil tillate

Bioteknologinemndas flertall mener at bioteknologiloven bør tillate donasjon av overtallige embryo til andre som trenger assistert befruktning. Noen foreldre som har gjennomgått assistert befruktning, vil se det som en etisk fordel å slippe å destruere sine overtallige befruktede egg og å kunne hjelpe andre til å få barn. I motsetning til eggdonasjon krever ikke en ordning med donasjon av overtallige embryo noen form for ekstra inngrep eller medisinsk behandling av den kvinnelige donoren.

Flertallet peker på at prinsippene Bioteknologinemnda har anbefalt for andre former for assistert befruktning, blant annet åpenhet om hvordan barnet er blitt til, også må gjelde for embryodonasjon. Flertallet i Bioteknologinemnda mener videre at det er etisk uakseptabelt å benytte både donerte sæd- og eggceller for å skape nye embryo. Det er bare de overtallige embryoene fra befruktning utenfor kroppen som skal kunne doneres bort.

Mindretallet vil ha forbud

Bioteknologinemndas mindretall mener at bioteknologiloven ikke bør tillate donasjon av embryo. Mindretallet mener at embryodonasjon bare vil hindre at en brøkdel av alle lagrede befruktede eggceller blir destruert, slik at det fundamentale etiske problemet knyttet til embryodestruksjon vil vare ved. I tillegg vil embryodonasjon skape et nytt etisk problem ved at fødte barn ikke får kjenne noen av sine biologiske foreldre og ikke får omsorg av dem.

Sider fra GENialt 1/2012Se artikkelen slik den sto i GENialt 1/2012

Les Bioteknologinemndas innspill til evalueringen av bioteknologiloven – tar blant annet opp embryodonasjon

Les også om eggdonasjon (ubefruktede egg)

Siden ble opprettet: 09.03.2012. Siden ble oppdatert: 19.03.2013

Relevante temasider

Flere nyheter

TV2 setter søkelys på CRISPR, klima og matsikkerhet

14.02.2020

  Hvordan kan bioteknologi bidra til å sikre.. Les mer »

Strømmes onsdag kl. 15.30-18: Bioteknologidagen 2020

11.02.2020

  Her er lenke til strømming fra Bioteknologidagen… Les mer »

Frokostmøte 19. mars: Vil fremtidens laks spise trær?

07.02.2020

Bioteknologi er sentral i det grønne skiftet og.. Les mer »

12. februar: Bioteknologidagen 2020

28.01.2020

Bioteknologien utvikler seg i rekordfart. De første genredigerte.. Les mer »

Les den oppdaterte temasiden vår om gentester

28.01.2020

Gentester var lenge primært forbeholdt helsevesenet for å.. Les mer »

Oppdatert tidslinje om utviklinga innan bio- og genteknologi

27.01.2020

Korleis har bruken av bio- og genteknologi utvikla.. Les mer »

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter