13.06.2012

Mindre motstand mot gener fra slektninger

Rødt eple

Foto: Scanstockphoto

Europeiske forbrukere er betydelig mer positive til epler som har fått satt inn gener fra andre epletrær, enn til epler med gener fra andre livsformer.

Av Andreas Tjernshaugen i tidsskriftet GENialt nr. 3/2012

I 2010 undersøkte EU holdninger til genmodifiserte matvarer i den store meningsmålingen Eurobarometer. Ett av temaene var synet på transgene epler, altså epler fra trær som har fått satt inn et gen som for eksempel stammer fra en bakterie, versus cisgene epler.

Cisgen (uttales sisgen) betyr at planten har fått satt inn et gen fra en plante av samme art, eller fra en nært beslektet plante. Teknikkene som brukes, tilsvarer de som brukes for å framstille transgene planter. Forskjellen er at genet som settes inn, i prinsippet kunne vært tilført gjennom krysning av plantesortene.

LES MER: Nye teknikker for planteforedling

Undersøkelsen viste at folk så langt mer positivt på epler som hadde fått satt inn et gen for sykdomsresistens hentet fra et annet tre i epleslekten, enn epler som hadde fått satt inn et slikt gen for eksempel fra en bakterie.

Mens 55 prosent av EU-borgerne mente utvikling av sykdomsresistente, cisgene epler burde oppmuntres, var det bare 33 prosent som mente det samme om transgene epler. Blant de norske som ble intervjuet var de tilsvarende tallene 66 prosent for cisgene og 39 prosent for transgene epler.

Cisgene planter er en av de nye teknikkene for planteforedling som nå skaper diskusjon om hvor grensen mellom genmodifiserte og ikke-genmodifiserte organismer skal trekkes.

LES MER:

Myndighetene i EU og Norge må gå opp grensen mellom GMO og ikke-GMO på nytt

Nye teknikker for planteforedling: Bare litt genmodifisert?

Siden ble opprettet: 13.06.2012. Siden ble oppdatert: 19.03.2013

Relevante temasider

Flere nyheter

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter