17.09.2012

Sjå video frå ope møte om genmodifiserte plantar

Traktor sprøyter avlingen

Sprøyting av avlinga. Illustrasjonsfoto: Yaymicro

Dette var det andre av to opne møte om berekraft og plantar som er genmodifiserte til å tole sprøytemiddel.

Temaet var: Korleis kan styresmaktene og selskap som utviklar nye plantesortar, bruke eit sett av kriterium for berekraft i praksis? Korleis vil krav til berekraft stå seg i møte med konkurransereglane i WTO (Verdshandelsorganisasjonen)? Sjå heile møtet, eller vel innlegg i programmet nedanfor.

På det første opne møtet i mai diskuterte vi kva som skal til for å seie at ein genmodifisert plante oppfyller kravet til berekraft. Før norske styresmakter avgjer om ein slik plante kan godkjennast for dyrking eller import etter genteknologiloven, skal dei vurdere om planten bidreg til berekraftig utvikling.

Tid: 10. september 2012 kl. 10.00–15.30
Stad:
Holbergs terrasse kurs- og konferansesenter, Stensberggata 27, Oslo
Arrangørar: Bioteknologinemnda og Direktoratet for naturforvaltning
Møtet vart halde på engelsk.

Program (med lenker til video):

Welcome.
Even Søfteland, Member of The Norwegian Biotechnology Advisory Board
and Manager, CapMare AS.
Bjarte Rambjør Heide, Senior Adviser, The Norwegian Directorate for Nature Management.

Session 1: Sustainability criteria: How do we know if a GMO is sustainable?

Sustainability criteria for herbicide tolerant GMOs – a draft proposal from the Norwegian Biotechnology Advisory Board.

Bell Batta Torheim, Member of the Norwegian Biotechnology Advisory Board
and Adviser, The Development Fund.

BASF’s work on sustainability indicators for agriculture and herbicide tolerant GMOs
Dr. Martijn Gipmans, Global Sustainability Coordinator, BASF

Discussion. Panellists: Bell Batta Torheim, Martijn Gipmans, and Thor Kristoffersen, Quality Director, Denofa.

Session 2: Sustainability, GMOs and trade agreements

The  Norwegian policy and law on biosafety – a perspective from the South.
Martin Kohr, Executive Director, South Centre, Switzerland. Read the notes of the speech here.

Sustainability criteria for GMO approval and WTO –  a Norwegian governmental perspective.
Evan Campbell Kittelsen, Director Trade Policy, Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

Discussion. Panellists: Martin Kohr and Evan Campbell Kittelsen

Chair: Sissel Rogne, Director, The Norwegian Biotechnology Advisory Board.

Bakgrunn for møtet: Bioteknologinemnda har i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning oppretta ei ekspertgruppe for vurdering av genmodifiserte plantar og berekraft. Møtet blir arrangert i samband med ei samling i ekspertgruppa. I løpet av 2012 skal gruppa foreslå dei viktigaste kriteria for å vurdere om ein plante som er genmodifisert til å tole sprøytemiddel, bidreg til berekraftig utvikling.

Sjå video frå det opne møtet om genmodifiserte plantar og berekraft i mai her.

Les rapporten Bærekraft, etikk og samfunnsnytte i vurderingen av genmodifiserte organismer (1999, revidert 2006).

Les rapporten frå prosjektet vårt om insektresistente, genmodifiserte plantar og berekraft i 2010.

Siden ble opprettet: 17.09.2012. Siden ble oppdatert: 20.01.2014

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter