18.12.2012

Sjå video frå ope møte om personleg medisin

Den raske utviklinga innan bioteknologi gjer det mogleg å gi meir presis diagnostikk og behandling – såkalla personleg skreddarsydd medisin.

Med dette som bakteppe arrangerte Norsk Forening for Medisinsk Genetikk – Den norske legeforening, Norsk Selskap for Humangenetikk og Bioteknologinemnda eit ope møte 28. november 2012.

Her la dei fremste forskarane og klinikarane på området fram sine konkrete erfaringar med ny sekvenseringsteknologi så langt og delte sine tankar om korleis teknologien vil påverke framtidas medisin.

Sjå video (møtet vart halde på engelsk). 

Les meir om bakgrunnen for møtet.

Sjå program og les meir om foredragshalderane (pdf).

Gå direkte til innlegg:

Siden ble opprettet: 18.12.2012. Siden ble oppdatert: 18.12.2012

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter