Rådsmedlemmer

Bioteknologirådets samansetnad 2014—2017

Medlemmene vart oppnemnde av regjeringa Solberg 1. januar 2014.

Sjå pressemeldinga frå Helsedepartementet.

Tidlegare nemndssamansetnader.

 

Leiar:

PortrettDirektør Kristin Halvorsen, Oslo

 

 

 

Nestleiar:

PortrettProfessor Bjørn Kåre Myskja, Trondheim

 

 

 

Andre medlemmer:

PortrettForskingsdirektør Nils Vagstad, Ås

 

 

 

PortrettForskar Fern Elizabeth Wickson, Tromsø

 

 

 

PortrettForskar Arne Holst-Jensen, Oslo

 

 

 

PortrettDirektør Bernadette Nirmal Kumar, Oslo

 

 

 

PortrettSpesialist i gynekologi og obstetrikk Torolf Holst-Larsen, Haugesund

 

 

 

PortrettProfessor og overlege Benedicte Paus, Oslo

 

 

 

PortrettProfessor Gunnar Heiene, Oslo

 

 

 

PortrettProfessor Raino S.E. Malnes, Oslo

 

 

 

PortrettFagsjef Bente Sandvig, Bærum

 

 

 

PortrettTidlegare stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, Eidsvoll

 

 

 

PortrettStudent Birgit Lovise Røkkum Skarstein, Oslo

 

 

 

PortrettForskingssjef Petter Frost, Bergen

 

 

 

PortrettProfessor Inge Lorange Backer, Oslo

 

 

 

Varamedlemmer:

PortrettProfessor Dag Inge Våge, Ås

 

 

 

PortrettFørsteamanuensis Terje Mesel, Kristiansand

 

 

 

PortrettForskar og genetisk rettleiar Cathrine Bjorvatn, Bergen

 

 

 

PortrettProfessor Ole Kristian Fauchald, Bærum

 

 

 

PortrettProfessor May Thorseth, Trondheim

 

Siden ble opprettet: 07.07.2010. Siden ble oppdatert: 03.06.2015

© 2016 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter