Rådsmedlemmer

Bioteknologirådets samansetnad 2014—2017

Medlemmene vart oppnemnde av regjeringa Solberg 1. januar 2014.

Sjå pressemeldinga frå Helsedepartementet.

Tidlegare nemndssamansetnader.

 

Leiar:

Direktør Kristin Halvorsen, Oslo

 

 

 

Nestleiar:

x_CAM1850 copy

Professor Bjørn Kåre Myskja, Trondheim

 

 

 

Andre medlemmer:

 

Administrerende direktør i NIBIO, Nils Vagstad

Adm. direktør Nils Vagstad, Ås

 

 

 

PortrettForskar Fern Elizabeth Wickson, Tromsø

 

 

 

x_CAM1783Seniorforskar Arne Holst-Jensen, Oslo

 

 

 

PortrettDirektør Bernadette Nirmal Kumar, Oslo

 

 

 

x_CAM1815 copy

Spesialist i gynekologi og obstetrikk Torolf Holst-Larsen, Haugesund

 

 

 

x_CAM1822

Professor og overlege Benedicte Paus, Oslo

 

 

 

x_CAM1805 copy

Professor Gunnar Heiene, Oslo

 

 

 

x_CAM1791

Professor Raino S.E. Malnes, Oslo

 

 

 

PortrettFagsjef Bente Sandvig, Bærum

 

 

 

x_CAM1780

Tidlegare stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, Eidsvoll

 

 

 

PortrettIdrettsutøvar Birgit Lovise Røkkum Skarstein, Oslo

 

 

 

x_CAM1748

Forskingssjef Petter Frost, Bergen

 

 

 

x_CAM1753

Professor Inge Lorange Backer, Oslo

 

 

 

Varamedlemmer:

x_CAM1770

Professor Dag Inge Våge, Ås

 

 

 

x_CAM1832 copy

Forskar og genetisk rettleiar Cathrine Bjorvatn, Bergen

 

 

 

PortrettProfessor Ole Kristian Fauchald, Bærum

 

 

 

PortrettProfessor May Thorseth, Trondheim

 

 

 

x_CAM1763 copy Professor Bjørn Hofmann, Lillehammer

Siden ble opprettet: 07.07.2010. Siden ble oppdatert: 22.06.2017

© 2017 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter